بریدن

    گل شب بوی من              

در این خانه هیچ غربیه ای

دست به باغچه ی من نمی برد

تا تو را با کسی تقسیم کنم


"" تو و من در هیچ مقیاسی فراموش نخواهیم کرد امشب را ""

شفق

 ديدار خورشيد و ماه

چون دلبازي من و توست

هر دو عاشق

          اما چه سود

كه در هر طلوع من تو گريزاني

و مجبور ...

 

ایمان

   در باغ  باور برگی  نمانده

    باد فریاد  می کشد ،

                            تنهایی

                                      همراهی نمانده

 آن خانه وساز و آواز

              دیوار شکسته است و ...

                                 هیچ صدایی نمانده

جام خالی ، ِمی کشان رفته اند

            مستی پریده و 

                                دیگر رندی نمانده

دلبران سینه چاک

                 خسته از آه

                                ... سوُدای نمانده

دست به دعا می بریم

            غافلیم از خدا !!!

                              هیچ ایمانی نمانده

سرد

مدتی است در کنارت

            منزل گرفته ام

و چون برج سنگی فرو می پاشم

به امید نیم نگاهی

       بر پیکر تکیده ام

و...

حالا که رفته ای

من

با چکه های گسسته از یخ

       در خود غوطه ورم

   و   دیگر

     عشق سردت را

             تجربه نخواهم کرد

به قصه ها می روم

          و عمق دریا...

 

زندگی آن چیزی را به من میدهد

که من برای دیگران آرزو میکنم